Cât timp mai au la dispoziție contribuabilii pentru a depune declarația cu privire la impozitul pe venit

Serviciul Fiscal de Stat informează că persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET15/CET18) aferentă anului 2018 până la 2 mai a anului curent.

În temeiul modificărilor din 1 octombrie 2018, pentru determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală a anului 2018, distingem două etape distincte, după cum urmează:

– etapa I a perioadei fiscale 2018 este de la 1 ianuarie 2018 până la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil, se va calcula, achita impozitul pe venit conform cotelor în vigoare pentru perioada 1 ianuarie 2018 — 30 septembrie 2018 și se va depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET15);

– etapa II a perioadei fiscale 2018 este de la 1 octombrie 2018 până la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit conform cotelor în vigoare pentru perioada 1 octombrie 2018 — 31 decembrie 2018 și se va depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18).

Dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabili, totuși sunt obligați să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018:

a) persoanele fizice care sunt rezidenţi ai Republicii Moldova şi au obligaţii privind achitarea impozitului pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018;

b) persoanele fizice care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat la buget.

Persoanele fizice rezidente care nu au datorii la bugetul public național la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale.

Spread the love

Check Also

R. Moldova va împrumuta 70 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru a face față pandemiei

R. Moldova va împrumuta 70 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a …