Proiectul privind construcția unei uzine de sortare/reciclare/reutilizare/eliminare a deșeurilor solide, acumulate de pe teritoriul municipiului Chișinău a fost aprobat în calitate de obiect de parteneriat public-privat și se include în lista proiectelor investiționale aprobate spre implementare pentru anul 2021, scrie diez.md.

O decizie în acest sens a fost aprobată recent de Consiliul municipal Chișinău.

Conform documentului, APL Chișinău urmează să elaboreze un studiu de fezabilitate privind implementarea Proiectului privind construcția acestei uzine de sortare a deșeurilor, acumulate de pe teritoriul municipiului Chișinău, iar Direcția generală finanțe va planifica în bugetul pentru anul 2021 mijloace financiare pentru elaborarea respectivului studiu.

Totodată, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare va propune Consiliului municipal Chișinău terenul potrivit pentru amplasarea/construcția uzinei.