Promo

Regulamentul Concursului „Privește și Câștigă”

DEFINIȚII

Prezentul Regulament stabileşte principiul de desfăşurare a Concursului SMS precum şi procedura de desfăşurare şi regulile de participare în cadrul acestuia. Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Concursul SMS, (în continuare „Concurs”) – concurs SMS de promovare a posturilor TV  „Orhei TV” și ,,Televiziunea Centrală’’, organizat pentru telespectatorii Televiziunea Centrală şi care se va desfăşura începând cu 11 februarie 2019 și se va finisa la 31 martie 2019, inclusiv.

În cadrul Concursului, Organizatorul, în perioada 11 februarie – 31 martie 2019, va anunţa în direct la „Orhei TV” și ,,Televiziunea Centrală’’ codul secret. Telespectatorii care vor expedia “codul secret”, prin mesaj SMS la numarul scurt 1255, automat vor avea posibilitatea să se înregistreze în Concurs pentru obţinerea Premiului oferit de Organizator. Toate premiile în cadrul Concursului vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului.

Abonat Orange, Moldcell și Unite – persoana fizică, abonat sau utilizator al serviciilor de comunicaţii electronice Moldcell, Orange și Unite.

Participant – abonat sau utilizator al serviciilor de comunicaţii electronice Orange, Moldcell și Unite, care, luând în prealabil cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, va expedia “codul secret”, prin mesaj SMS la numărul scurt 1255 şi astfel va fi înscris automat în cadrul Concursului SMS, desfăşurat de Organizator.

Codul secret” – codul care va fi făcut public în cadrul emisiei postului Televiziunea Centrală și Orhei TV, ce va trebui să fie expediat în conţinutul SMS-ului, fiind obligatorie reproducerea fidelă a acestuia.

Organizator– Compania Media Resurse SRL, titulara Orhei TV și Televiziunea Centrală.

Integrator tehnic – compania “Intermobcom”SRL, care asigură implementarea mecanismului și deservirea tehnică a proiectului.

Operator – Compania ÎM Moldcell S.A., Orange Moldova S.A., Moldtelecom S.A.,furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din Moldova.

Mesaj SMS – orice mesaj scurt cu conținut sau fără, expediat de către Abonaţii Orange, Moldcell și Unite la unul din numerele scurte.

Număr scurt – număr scurt 1255 definit și alocat de către Operator pentru organizarea Concursului respectiv.

Câştigătorul Concursului – participantul la Concurs, care a acţionat în cadrul prezentului Concurs, în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament, a fost selectat drept cîştigător şi a răspuns la apel.

Partea 1. Colectarea codului. Fiecare persoană cu drept de participare la concurs, poate transmite codurile colectate din 4 cifre, în ordinea apariției pe postul de televiziune Orhei TV sau Televiziunea Centrală, prin SMS la numărul scurt indicat pe ecran la momentul publicării codului. Cifrele se publică câte una fiecare jumătate de oră, în total 4 pe zi, în perioada desfășurării concursului, luni-joi 17:00-18:00 și 19:00-20:00 pe Televiziunea Centrală și luni-joi 18:00-19:00 și 20:00-21:00 pe Orhei TV.

Partea 2. Colectarea codului. Fiecare persoană cu drept de participare la concurs, poate transmite codurile colectate din 6 cifre, în ordinea apariției pe postul de televiziune Orhei TV sau Televiziunea Centrală, prin SMS la numărul scurt indicat pe ecran la momentul publicării codului. Cifrele se publică câte una fiecare jumătate de oră, în total 6 pe zi, în perioada desfășurării concursului, sâmbătă începând cu 17:00 pe Televiziunea Centrală și duminica începând cu 17:00 pe Orhei TV.

Câștigătorii concursului sunt selectați, prin intermediul programului specializat, oferit de compania «Intermobcom» s.r.l. și sunt anunțaț, prin SMS transmis în mod automat de compania «Intermobcom» s.r.l.

 

 1. PRINCIPII GENERALE

Perioada desfăşurării Concursului: 11 februarie 2019 – 31 martie 2019 (încheierea concursului: ora 20:00).

Pentru a se înscrie în Concurs, este necesar de a expedia:

– “Codul secret” difuzat la postul «Orhei TV» prin expedierea unui mesaj SMS la numărul scurt 1255;

– “Codul secret” difuzat la postul «Televiziunea Centrala» prin expedierea unui mesaj SMS la numărul scurt 2255.

 • Participarea în cadrul Concursului SMS are loc prin intermediul expedierii mesajelor SMS de către abonaţii reţelei de telefonie mobilă de pe telefonul mobil.
 • Concursul SMS este organizat pentru Abonaţii Orange, Moldcell și Unite.
 • Concursul SMS se bazează exclusiv pe vizionarea participanţilor a postului “Orhei TV”, „Televiziunea Centrala” şi identificarea codurilor zilei.
 • Concursul SMS nu este o loterie sau un joc de noroc.
 • Preţul unui mesaj SMS expediat la numărul 1255 sau 2255 este 2.0 lei (TVA inclus), pentru toţi Abonaţii Orange, Moldcell și Unite.
 • Înregistrarea pentru participarea în cadrul Concursului SMS confirmă manifestarea de voinţă a Participantului, inclusiv şi faptul că Participantul a luat cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, le-a înţeles şi este de acord cu aceste prevederi.

 

 1. PARTICIPANŢII CONCURSULUI SMS
  • La Concursul SMS pot participa cetăţenii Republicii Moldova, care au atins vârsta de 18 ani, rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova, care sunt Abonaţi Orange, Moldcell și Unite.

 

 1. REGULI
  • Fiecare Abonat care a hotărât să participe în cadrul Concursului SMS, va expedia un Mesaj SMS cu “codul secret” la numărul scurt SMS indicat în concurs şi, prin aceasta, îşi va manifesta acordul la înregistrare în calitate de Participant la Concurs.
  • În procesul expedierii mesajelor SMS de către Abonaţi la numarul scurt SMS, în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament al desfăşurării Concursului, aceştia vor putea participa la Concurs, realizând consecutiv următoarele acţiuni:
   • Abonaţii vor viziona pe parcursul zilei emisiunile “Orhei TV” și ,,Televiziunea Centrală”, unde vor putea colecta “codul secret”, de luni pînă joi in perioada orelor 17:00 – 21:00. După colectarea, vor trebui sa expedieze prin SMS “codul secret” la la numarul scurt SMS indicat de către Organizator.
   • De luni pînă joi in perioada orelor 17:00 – 21:00, va apărea patru cifre, care consecutiv formează cod secret pentru fiecare post TV aparte.
   • Sâmbată și duminică în perioada orelor 17:00 – 20:00, la fiecare jumatate de oră va aparea cîte o cifră a codului secret. Astfel in perioada de timp 17:00 – 20:00 vor apărea 6 cifre din care abonatul v-a trebui să creeze codul secret corect în ordinea apariției cifrelor și sa-l expedieze prin SMS la 1255.

 

Modalitatea de ridicare sau intrare în posesie a premiilor:

 • În ziua intrării efective în posesie a premiului se va încheia un proces verbal, semnat de reprezentanţii autorizaţi ai Organizatorului cu câştigătorul, ce va fi completat cu datele de identificare complete (numele, prenumele, adresa, numărul de telefon şi CNP-ul) ale câştigătorului. Pentru a putea intra în posesia premiului, câştigătorul are obligaţia de a prezenta dovada participării în concurs.

 

 1. ACUMULAREA CODURILOR DE PARTICIPARE
  • Toţi participanţii vor începe Concursul SMS prin expedierea prin SMS “codului secret” la numărul scurt SMS 1255 Orhei TV sau 2255 Televiziunea Centrala.
  • În cazul în care Participantul a trimis corect ”codul secret”, va fi înscris automat în concursul SMS.
  • Mesajele SMS cu text incorect nu se vor considera valabile şi abonaţii vor fi înștiințați despre asta prin SMS notificare de răspuns.
  • În cazul în care în rezultatul expedierii mesajelor SMS contul Participantului a devenit negativ, acesta este obligat să achite în întregime Operatorului datoria formată.
  • Codul secret este valabil doar pe perioada de valabilitate setată în concurs. Odată cu desemnarea câștigătorului, codul secret se anulează, afișându-se unul nou.

 

 1. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI ŞI ACORDAREA PREMIILOR
  • Pentru stabilirea Câștigătorului Concursului, Organizatorul înregistrează numărul de telefon al fiecărui Participant, SMS înregistrat, codul secret expediat şi timpul de recepționare a fiecărui mesaj SMS din cadrul Concursului.
 • Toți Participanții vor fi identificați după numărul de telefon mobil.
 • Determinarea câștigătorilor va avea loc în fiecare zi desfășurării concursului după ultimă publicare cifrei finale din «Codul Secret»
 • În acest scop din lista de numere de la care a fost expediat SMS-ul se va extrage electronic numărul de telefon mobil al unui participant. Va fi verificată validitatea perioadei SMS cu “codul secret” expediat şi dacă se va aprecia ca fiind valid, participantul selectat va fi apelat la numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
 • Rezultatul privind câştigătorii concursului se anunţă public, conform datelor primite de la participant şi se consemnează într-un Proces verbal.
 • În calitate de premii pentru câştigătorii Concursului vor fi acordate:

      Luni-joi (17:00 – 21:00): 1 câstigător – 3000 lei pentru fiecare post TV.

            Sâmbătă si Duminică (17:00 – 20:00) – 1 câstigător a câte 5000 lei pentru fiecare post TV.

În cadrul Concursului există următoarele restricţii: La concurs nu pot participa angajaţii şi exponenţii Intermobcom şi “Orhei TV” și “Televiziunea Centrală” , precum şi a membrilor familiilor acestora (părinţi, copii, soţ/soţie, fraţi/surori).

 • Premiul va fi acordat Participantului care va prezenta buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova şi cartela SIM, care atestă utilizarea serviciilor Operatorului.
 • Locul decernării premiilor – Media Resurse, municipiul Chișinău, str. Columna 106
 • Transmiterea dreptului de intrare în posesia premiului unei alte persoane se admite, în baza procurii.
 • Toate premiile prevăzute în prezentul Regulament trebuie să fie revendicate, cel târziu, până la data de 30 aprilie 2019. Premiile, care nu vor fi revendicate până la această dată, nu vor mai fi achitate.
 • Organizatorul nu poartă răspundere în caz de imposibilitate a Câștigătorului de a beneficia de Premiu (din oricare motive, inclusiv dar nu limitat la motivele personale sau cele legale, etc.). În cazul în care Câştigătorul nu poate beneficia de Premiul respectiv din motivele enumerate mai sus, Organizatorul este în drept să dispună unilateral de acest Premiu, la propria discreţie.

 

 1. LIMITĂRI
  • Pentru determinarea câştigătorilor vor fi luate în consideraţie doar mesajele SMS, expediate de pe echipamente terminale de comunicaţii mobile, fără utilizarea cărorva echipamente tehnice suplimentare. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu lua în consideraţie codurile de participare ai acelor Participanţi, pe care îi suspectă că au utilizat astfel de echipamente tehnice.
  • La Concursul SMS vor participa toate mesajele SMS ce corespund cerinţelor acestui Regulament.

 

 1. CONDIŢII SUPLIMENTARE
  • Expedierea mesajelor la numarul scurt SMS confirmă faptul că Participantul a luat în totalitate cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, le-a înţeles pe deplin şi este de acord cu toate aceste prevederi.
  • Prin înregistrarea sa în calitate de Participant la Concursul SMS, abonatul confirmă acordul său de a respecta regulile prezentului Regulament, precum şi acceptă faptul că va suporta de sinestătător consecinţele utilizării serviciului dat, inclusiv şi în cazul încălcării regulilor stabilite.
  • În cazul încălcării de către Participant a regulilor de participare la Concurs, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a-i anula rezultatul obţinut.
  • Participarea la Concurs presupune acordul Participantului la prezentarea publică a acestuia în calitate de Câştigător al Concursului în cazul decernării Premiului şi utilizarea de către Organizator a numelui, imaginii acestuia şi interviurilor acordate pentru publicarea în mijloacele mass-media a informaţiei privind Rezultatele Concursului. Participanţii sunt de acord să acorde cu titlu gratuit interviuri publicitare despre participarea lor la Concursul SMS la radio sau TV şi în alte surse mass-media, precum şi să se fotografieze pentru executarea materialelor publicitare grafice. Toate drepturile de autor asupra acestor materiale vor aparţine Organizatorului.
  • În cazul în care vreuna dintre condiţiile prezentul Regulament îşi pierde valoarea ca rezultat al acţiunii unei legi, a normelor sau dispoziţiilor adoptate de către Guvern, sau ca rezultat al unei hotărâri judecătoreşti finale cu dispoziţii corespunzătoare, acest fapt nu va influenţa valoarea juridică a celorlalte prevederi, nerecunoscute drept nevalabile din punct de vedere juridic.
 1. DISPOZIŢII FINALE
  • Organizatorul nu va purta răspundere pentru posibilele dereglări în desfăşurarea Concursului SMS şi/sau încetarea lui înainte de termen, cauzate de circumstanţe ce nu depind de voinţa sa.
  • Organizatorul este în drept să modifice regulile Concursului SMS ce ţin de modul de desfăşurare şi modul de înmânare a premiilor Câștigătorilor, cu publicarea acestor modificări pe pagina web a Organizatorului – orhei.md/www.tvc.md.
  • Organizatorul îşi rezervă dreptul de modifica prevederile prezentului Regulament, inclusiv de a înceta Concursul SMS cu publicarea acestor modificări pe pagina web a Organizatorului orhei.md/www.tvc.md.

 

 1. LIMITELE RESPONSABILITĂŢII OPERATORULUI
  • Operatorul, nu este Organizatorul Concursului SMS indicat în prezentul Regulament şi nu poartă răspundere pentru acţiunile Organizatorului în limitele prezentului Regulament, de asemenea, pentru consecinţele acestor acţiuni, ce se referă direct sau indirect la persoane terţe.
   • Abonatul, expediind solicitarea în formă de SMS în limitele Concursului SMS a Organizatorului, împuterniceşte Operatorul şi confirmă acordul pentru oferirea de către Operator Organizatorului a informaţiei personale despre Abonat, şi anume: numărul de telefon de la care a fost expediată Solicitarea (în unele cazuri speciale), conţinutul acestei Solicitări, de asemenea data şi ora expedierii acestei Solicitări (în toate cazurile).
    • Operatorul nu oferă nici o informaţie cu privire la Concursul Organizatorului. Toate litigiile şi pretenţiile în legătură cu prestarea serviciilor abonaţilor sub formă de servicii SMS ale Organizatorului, Abonaţii le expediază Organizatorului prin informaţia de contact indicată în prezentul Regulament.
   • Operatorul nu acceptă nici o pretenţie, cerere, plângere în privinţa drepturilor de autor, în privinţa serviciilor, condiţiilor şi modului desfăşurării prezentului Concurs SMS ce se referă la prezentul Regulament. Toate pretenţiile, cererile, plângerile în privinţa organizării Concursului SMS, se expediază Organizatorului prin informaţia de contact indicată în prezentul Regulament.
   • Operatorul îi oferă Abonatului posibilitatea de expediere a Solicitării, în exclusivitate, în limitele zonei de acoperire a reţelei Operatorului.
   • Operatorul nu primeşte nici o pretenţie în ceea ce priveşte timpul de livrare a mesajului SMS şi avertizează Abonatul despre faptul că livrarea mesajelor nu este momentană şi poate dura 12 ore, în dependenţă de aria de acoperire a Operatorului.
   • În ziua intrării efective în posesie a premiului se va încheia un proces verbal, semnat de reprezentanţii autorizaţi ai Organizatorului cu Câştigătorul, ce va fi completat cu datele de identificare complete (numele, prenumele, adresa, numărul de telefon şi CNP-ul) ale câştigătorului.

REGULILE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

 • Organizatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu cerinţele Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
 • Organizatorul și Operatorul nu poartă răspundere şi nu se obligă să plătească despăgubiri persoanei ale cărei date personale au fost folosite de altă persoană, indiferent dacă a fost el de acord cu aceasta. Organizatorul și Operatorul nu poartă, de asemenea, răspundere pentru situaţiile în care participantul informează unor părţi terţe numele de utilizator şi parola sau dacă acesta dezvăluie identitatea sau numele său unui terţ.
 • Fiecare Participant are dreptul de a accesa şi modifica datele sale personale în modul prevăzut de Politica de confidenţialitate şi Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.
 • În cazul în care datele cu caracter personal sunt deja utilizate de un terţ, atunci persoana ale cărei date au fost utilizate ilegal are dreptul să solicite de la Organizator sau Operator să interzică utilizarea înregistrării, prezentând dovezi concludente privind incoerenţele de date în formularul de înregistrare cu statutul respectiv, utilizând identitatea acesteia unei părţi terţe. În aceste cazuri, Organizatorul sau Operatorul are dreptul de a stabili criteriile de credibilitate a dovezilor şi concordanţa acestora la un caz specific.

DISPOZIŢII FINALE.

 • Toate pretențiile/ plângerile participanţilor urmează a fi expediate către Organizator sau Operator la următoarea adresă: municipiul Chișinău, str. Columna 106 telefon: 022-333-777, sau pe web-site-ul orhei.md, www.tvc.md.
Spread the love