Privește și Câștigă

Regulamentul Concursului „Privește și Câștigă”

MediaResurse s.r.l., denumit în continuare „Organizator”, ca parte a promovării posturilor de televiziune centrală și Orhei TV, organizează o loterie în rândul spectatorilor.

Durata loteriei este între 11 și 18 noiembrie 2019.

Metoda de participare este trimiterea de către telespectatorului a răspunsului la întrebarea publicată în timpul zilei pe canalul TV, la detaliile specificate – telefon 062001599 sau la fb.com/tvcmd ca mesaj.

Organizatorul formează o bază de date cu răspunsurile primite și, de la a răspunde corect la întrebarea zilei, prin selecție aleatorie, folosind serviciul – random.org, selectează câștigătorul.

Câștigătorul loteriei de zi este înștiințat despre câștiguri în același mod în care a răspuns întrebării zilei (mesaj telefon / facebook)

Premiile vor fi înmânate după încheierea promoției (18 noiembrie), câștigătorii vor fi anunțați despre data și locul înmânării premiilor de către Organizator.

Participarea la loterie este un consimțământ necondiționat pentru utilizarea datelor cu caracter personal, precum și la filmarea video și publicarea poveștilor primite cu participantul la loterie, ca parte a promovării ulterioare a canalelor TV de către Organizator.

———————————————

MediaResurse s.r.l., в дальнейшем «Организатор», в рамках продвижения телеканалов Центральное Телевидение и Орхей ТВ, организует лотерею среди телезрителей.

Длительность акции – с 11 ноября по 18 ноября 2019 г.

Способ участия – отправка телезрителем ответа на публикуемый в течении дня в эфире телеканала вопрос, на указанные реквизиты – телефон 062001599 или на страницу fb.com/tvcmd в виде сообщения.

Организатор формирует базу поступивших ответов, и, из правильно ответивших на вопрос дня, путем случайного выбора, при помощи сервиса – random.org, выбирает победителя.

Победитель лотереи дня оповещается о выигрыше тем же способом каким подал ответ на вопрос дня (телефон/сообщение в facebook)

Вручение призов состоится после завершения акции (18 ноября) о дате и месте победители будут уведомлены Организатором.

Участие в лотерее является безусловным согласием на использование персональных данных, а также в видео съемке и публикации полученных с участником лотереи сюжетов в рамках дальнейшего продвижения телеканалов Организатором.

Spread the love